Faaliyetler

UTK Uyuşturucu Test Kiti

Genel Özellikler

UTK Test Kiti, tek bir ağız sıvısı örneğinden aynı anda 9 çeşit (standart 7) uyuşturucu madde tespitini yapabilme imkanı sağlamaktadır. Talebe göre test edilecek madde sayısı ve maddelerin eşik değerleri değişiklik gösterebilmektedir.

Güvenli ve Güvenilir Ölçüm

UTK Test kiti üzerinde opsiyonel sunulan RFID kimlik etiketinde kitte test edilecek madde tipleri, bu maddelerin değerleri,daha önce kullanılıp kullanılmadığı, lot ve seri no gibi bilgiler yer almaktadır. Bu etiket sayesinde UTC cihazı UTK kitini tam anlamıyla otomatik olarak tanır, kullanıcı hatalarını önler ve bilgilere göre işlemleri yürütür.

UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti

Hızlı Ağız Sıvısı Toplama Alternatifleri

UTK Tespit kiti tek kullanımlıktır ve bazı modellerinde ağız sıvısı toplama pedi kit üzerinde tümleşik şekilde bulunurken, bazı modellerde ise ağız sıvısı toplama pedi ayrı bir ünite şeklindedir ve damlatma ünitesiyle birlikte kullanılır.

1. Kit üzerindeki Pedden Ağız Sıvısı Toplama

UTK test kiti üzerindeki ped ile fazla işleme gerek kalmadan hijyenik toplama yapılabilmekte ve kit direkt UTC cihazına takılabilmektedir. Yeterli örneğin toplandığı kit üzerindeki çizgilerden anlaşılmaktadır.

UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti


2.Harici Üniteyle Ağız Sıvısı Toplama

Bir toplama pedi ile numune ile ağız sıvısı toplanır, ped üzerinde renk değiştiren bir bölge bulunmaktadır, bu bölge renk değiştirince yeterli miktarda örnek toplandığı anlaşılmaktadır. Daha sonra bu örnek bir damlalığa aktarılmakta damlalıktan da UTK kiti üzerindeki bölgelere damlatılmaktadır.

UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti
UTK Uyuşturucu Test Kiti
Teknik Özellikler
  • Tek ağız sıvısı örneğiyle 9 çeşit maddeye kadar (standart 7) tespit imkanı 
  • Test kitine entegre edilmiş hijyenik tükürük toplama pedi ile kolay ve ağrısız örnek toplanması
  • Göstergeli harici örnek toplama pediyle arka arkaya hızlı örnek toplanması
  • Test kitinin üzerinde numunenin uygun şekilde toplandığını gösteren kontrol çizgileri 
  • Lot, son kullanım tarihi, kit seri numarası, içerdiği test maddesi tipleri ve seviyeleri, daha önce kullanılıp kullanılmadığı bilgisi gibi bilgileri içeren RFID kimlik etiketi
  • CE sertifikası (EMC ve LVD uygunluk)

MaddeEşik değer (ng/ml)
Amfetamin (AMP)50
Metamfetamin (MET)50
Ekstazi50
Benzodiazepinler (BZD)20
Kokain (COC)30
Opiatlar (OPI)40
Esrar (THC)25
** DİĞER MADDELERİ SORUNUZ** DİĞER EŞİK DEĞERLERİNİZİ SORUNUZ
E-Katalog